Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Dane z Polski dla EIM z lat 2013-2016

Dane z Polski dla EIM z lat 2013-2016

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prezentującym wyniki ostatniego raportu EIM (European IVF Monitoring), przedstawiającego skuteczność leczenia niepłodności z zastosowaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego i inseminacji domacicznej w Polsce - dane dotyczą lat 2013-2016 Oryginał ...

Więcej
Zapraszamy Członków PTMRiE do przesyłania propozycji artykułów!

Zapraszamy Członków PTMRiE do przesyłania propozycji artykułów!

Zapraszamy Członków PTMRiE (dawniej PTMR) do przesyłania propozycji artykułów, które moglibyśmy udostępnić na naszej stronie. Prosimy o przesłanie na adres ptmrie@ptmrie.org.pl linku do artykułu, wprowadzenia w jęz. polskim (300 znaków ze spacjami) oraz informacji, w której z sekcji PTMRiE ...

Więcej
Prezentacja: Wyniki leczenia niepłodności – raport EIM za 2014 rok

Prezentacja: Wyniki leczenia niepłodności – raport EIM za 2014 rok

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez dr n. med Annę Janicką prezentującą wyniki ostatniego raportu EIM (European IVF Monitoring), przedstawiającego skuteczność leczenia niepłodności z zastosowaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego i inseminacji domacicznej w Polsce i ...

Więcej
An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb

An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb

W krajach rozwiniętych głębokie wcześniactwo jest główną przyczyną umieralności i zachorowalności noworodków. Obecnie naukowcy - między innymi zespół Center for Fetal Research, Department of Surgery, The Children's Hospital of Philadelphia Research Institute - pracują nad systemami ...

Więcej
Medycyna wspomaganego rozrodu w Polsce – raport za rok 2012

Medycyna wspomaganego rozrodu w Polsce – raport za rok 2012

Po raz drugi Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opublikowała na łamach „Ginekologii Polskiej”  aktualne zestawienie dot. wyników w leczeniu niepłodności – Raport EIM (Europejski Monitoring wyników IVF – European IVF Monitoring). ...

Więcej
Nowa metoda przeciwdziałania zespołowi hiperstymulacji.

Nowa metoda przeciwdziałania zespołowi hiperstymulacji.

Zespół hiperstymulacji (OHSS), jako jedno z powikłań program zapłodnienia pozaustrojowego, stanowi istotny obszar zainteresowań praktyków leczenia niepłodności. W swojej pracy autorzy zastanawiają się nad możliwością ograniczania częstości występowania OHSS. Wyniki zaprezentowanych badań pozwalają ...

Więcej
Optymalizacja suplementacji estradiolem podczas fazy lutealnej zwiększa odsetek ciąż u kobiet poddawanych zapłodnieniu pozaustrojowemu (ICSI) i transferowi świeżych zarodków.

Optymalizacja suplementacji estradiolem podczas fazy lutealnej zwiększa odsetek ciąż u kobiet poddawanych zapłodnieniu pozaustrojowemu (ICSI) i transferowi świeżych zarodków.

Artykuł opisuje prospektywne, zrandomizowane badania nad wpływem rodzaju suplementacji estradiolem podczas fazy lutealnej na odsetek ciąż u pacjentek poddawanych zapłodnieniu pozaustrojowemu z procedurą ICSI. Analizie poddano przypadki kobiet poniżej 40 roku życia, w trakcie programu IVF z długim ...

Więcej
Prawdopodobieństwo żywych urodzeń u kobiet z ekstremalnie niskim poziomem AMH .

Prawdopodobieństwo żywych urodzeń u kobiet z ekstremalnie niskim poziomem AMH .

Celem badania była analiza odsetka ciąż klinicznych oraz żywych urodzeń u kobiet z radykalnie niskim (pon. 0,4 ng/mL) poziomem hormonu AMH. Autorzy badali również, czy uzyskiwane w wyniku terapii efekty różnią się w przypadku pacjentek ze stwierdzoną endometriozą i zdrowych. Udowodniono, że ...

Więcej
Wpływ obecności przeciwciał przeciwtarczycowych na szanse na uzyskanie ciąży w wyniku docytoplazmatycznej iniekcji plemnika (ICSI) i transferu zarodków u kobiet z prawidłowymi poziomami TSH.

Wpływ obecności przeciwciał przeciwtarczycowych na szanse na uzyskanie ciąży w wyniku docytoplazmatycznej iniekcji plemnika (ICSI) i transferu zarodków u kobiet z prawidłowymi poziomami TSH.

Czy choroby autoimmunologiczne tarczycy mają wpływ na efekty leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego? – to pytanie zadają sobie autorzy artykułu. W swojej pracy analizują przypadki ponad 100 pacjentek, u których wykryto obecność przeciwciał przeciwtarczycowych, poddanych ...

Więcej
Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku zespołu limfoproliferacyjnego sprzężonego z chromosomem X spowodowanego mutacją w genie SAP wraz z typowaniem HLA.

Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku zespołu limfoproliferacyjnego sprzężonego z chromosomem X spowodowanego mutacją w genie SAP wraz z typowaniem HLA.

Artykuł opisuje pierwszy w Polsce przypadek diagnostyki preimplantacyjnej zrealizowanej w celu uniknięcia choroby u potomstwa obciążonej genetycznie pary i ratowania chorego rodzeństwa. Badanie przeprowadzono w kierunku zespołu limfoproliferacyjnego sprzężonego z chromosomem X wraz z typowaniem ...

Więcej
Rutynowe zastosowanie sekwencjonowania następnej genracji w diagnostyce preimplantacyjnej blastomerów uzyskanych z 3-dniowych zarodków w świeżym cyklu IVF.

Rutynowe zastosowanie sekwencjonowania następnej genracji w diagnostyce preimplantacyjnej blastomerów uzyskanych z 3-dniowych zarodków w świeżym cyklu IVF.

Najnowsze wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Fertility and Sterility, przynoszą informacje istotne z perspektywy skuteczności zaawansowanej terapii niepłodności. Według doniesień wykonanie diagnostyki preimplantacyjnej metodą NGS w ramach programu zapłodnienia pozaustrojowego może nawet ...

Więcej
DHEA u kobiet z hypoadrogenizmem – dyskusja pozostaje otwarta

DHEA u kobiet z hypoadrogenizmem – dyskusja pozostaje otwarta

List do redakcji Nature Reviews Endocrinology w odpowiedzi na artykuł Genetics of androgen metabolism in women with infertility and hypoandrogenism, Shohat-Tal, A., Sen, A., Barad, D.H., Kushnir, V. & Gleicher.. Autorzy listu polemizują z tezami dotyczącymi m. in. oznaczania androgenów i ...

Więcej
AMH – porównanie nowych i wcześniej stosowanych testów

AMH – porównanie nowych i wcześniej stosowanych testów

W obliczu pojawienia się nowych zautomatyzowanych testów określających poziom hormonu AMH, niezbędne jest określenie zgodności kalibracji i uzyskiwanych wartości. Wyniki analizy porównawczej Elecsys AMH (Roche; Elecsys) i Access AMH (Beckman Coulter; Access) z dotychczas stosowanymi ...

Więcej
Protokół krótki z estradiolem vs. protokół długi z doustną antykoncepcją

Protokół krótki z estradiolem vs. protokół długi z doustną antykoncepcją

Strategia procedur zapłodnienia in vitro opiera się na zwiększaniu odsetka ciąż przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka przedwczesnej owulacji oraz zespołu hiperstymulacji jajników, a także unikaniu pobierania komórek jajowych podczas weekendów. Aby to osiągnąć, pacjentkom zaleca się stosowanie ...

Więcej