Logowanie - informacje

Strona internetowa PTMRiE zawiera trzy kategorie treści:

  • dostępne dla wszystkich użytkowników;
  • dostępne po zalogowaniu dla wszystkich członków PTMRiE;
  • dostępne po zalogowaniu wyłącznie dla lekarzy – członków PTMRiE.

Jak mogę się zarejestrować?

Proszę skorzystać z formularza rejestracji a podczas rejestracji podać ten sam adres e-mail, który udostępniła Pani / udostępnił Pan do komunikacji z PTMRiE.

Przesłane zgłoszenie będzie sprawdzone pod kątem poprawności danych i uprawnień do zarejestrowania się na stronie PTMRiE. Bezpośrednio po pozytywnej weryfikacji na podany adres e-mail otrzyma Pani / Pan hasło dostępu. Jeśli dane podane przez osobę rejestrującą się są niepoprawne, bądź nie ma ona uprawnień do zarejestrowania się na stronie PTMRiE, otrzyma Pani / Pan taka informację z prośbą o bezpośrednie skontaktowanie się z sekretariatem PTMRiE.

Chciałabym / chciałbym zmienić hasło dostępu

Proszę skorzystać z formularza zmiany hasła, który jest dostępny po zalogowaniu.

Zapomniałam / zapomniałem hasła dostępu

Proszę skorzystać z formularza przypomnienia hasła.