Akty prawne i rekomendacje ART.

Regulacje prawne normujące kwestie związane z zastosowaniem medycznie wspomaganej prokreacji, podobnie jak w przypadku pozostałych dziedzin medycyny, funkcjonują od lat na całym świecie. Polska, z pomocą towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (dawniej: Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu), sukcesywnie wdraża międzynarodowe wymogi i uregulowania prawne w zakresie medycyny rozrodu, dążąc tym samym do osiągnięcia  najwyższych standardów w leczeniu niepłodności.

Niniejsza sekcja stanowi zbiór najnowszych rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia niepłodności, stanowisk w sprawie medycznie wspomaganej prokreacji oraz prawa reprodukcyjnego, a także dokumentów legislacyjnych i projektów ustaw.