Stanowiska

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP), Konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii wobec przyjęcia przez Sejm RP w dniu 29.11.2023 obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla par z niepłodnością.

 

 

Stanowisko PTMRiE, Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości wobec Sprawozdania z Debaty Eksperckiej w Senacie RP pt. "In vitro to życie" z dn.06-06-2023r.

 

 

 

 

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii w kwestii wskazań medycznych uzasadniających zapłodnienie więcej niż sześciu komórek jajowych u kobiet przed 35 rokiem życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE ) w sprawie szczepień na Covid-19 kobiet w ciąży oraz przygotowujących się lub w trakcie leczenia niepłodności.

 

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP)z dnia 14 stycznia 2021r.   w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Narodowego Programu Zdrowotnego na lata 2021-2025.

 

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii z dnia 28 października 2020r. wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SPIN PTG) w sprawie zdrowia dzieci poczętych w wyniku technik rozrodu wspomaganego (ART - Assisted Reproductive Technologies), w tym zapłodnienia pozaustrojowego (IVF- in vitro fertilization) (22 lutego 2017 r.)

 

Stanowisko PTMRiE oraz SPIN PTG wobec propozycji wprowadzenia ograniczeń w leczeniu metodą in vitro (28.10.2016 r.)

 

Stanowisko PTMRiE w sprawie wykonywania zawodu embriologa klinicznego w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji oraz bankach komórek rozrodczych i zarodków w Polsce (22.06.2016 r.)

 

Stanowisko PTMRiE w sprawie istotnych zdarzeń niepożądanych oraz istotnych niepożądanych reakcji (01.06.2016 r.). Stanowisko jest dostępne dla Członków PTMRiE i wysyłane pocztą e-mail na prośbę Członka przesłaną do sekretariatu PTMRiE .

 

Stanowisko PTMRiE oraz SPIN PTG w sprawie stosowania naprotechnologii w leczeniu niepłodności (15.01.2016 r.)

 

List otwarty Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (obecnie PTMRiE) do Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyjęcia Ustawy o leczeniu niepłodności przegłosowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 25.06.2015 r.  (07.07.2015 r.)

 

 

Zalecane postępowanie terapeutyczne w rozrodzie wspomaganym

 

Stanowisko SPiN i PTMR (obecnie: PTMRiE) ws. prawa reprodukcyjnego (01.05.2009 r.)

 

Stanowisko PTMR (obecnie: PTMRiE) SPiN TBR i KMR ws ART. (01.01.2009 r.)