O PTMRiE

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (dawniej Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu) powstało 30 maja 2008 roku, zrzeszając specjalistów różnych grup zawodowych tworzących zespoły ośrodków medycyny rozrodu. Szerzenie oraz doskonalenie zasad deontologii lekarskiej, podnoszenie poziomu naukowego czy kwalifikacji zawodowych Członków, starania o zapewnienie wysokich standardów usług świadczonych przez ośrodki zajmujące się medycyną rozrodu, to główne cele, jakie postawiło przed sobą Towarzystwo i do których realizacji sukcesywnie dąży. Ponadto PTMRiE (dawniej PTMR) aktywnie działa w zakresie ochrony praw, podnoszenia autorytetu oraz szacunku społecznego dla profesjonalistów zajmujących się medycyną wspomaganego rozrodu i embriologią kliniczną. Zadaniem jakie stawia przed sobą Towarzystwo jest również reprezentowanie wspomnianych dziedzin i ich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą.

PTMRiE (dawniej PTMR) współpracuje z organami administracji państwowej, instytucjami oraz towarzystwami naukowymi, a także stowarzyszeniami wyższej użyteczności działającymi na rzecz ochrony zdrowia.