Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Optymalizacja suplementacji estradiolem podczas fazy lutealnej zwiększa odsetek ciąż u kobiet poddawanych zapłodnieniu pozaustrojowemu (ICSI) i transferowi świeżych zarodków.

2015-09-18

Artykuł opisuje prospektywne, zrandomizowane badania nad wpływem rodzaju suplementacji estradiolem podczas fazy lutealnej na odsetek ciąż u pacjentek poddawanych zapłodnieniu pozaustrojowemu z procedurą ICSI. Analizie poddano przypadki kobiet poniżej 40 roku życia, w trakcie programu IVF z długim protokołem stymulacji. Autorzy prezentują ciekawe wnioski dotyczące wzrostu odsetka implantacji i ciąż przy optymalnej suplementacji estradiolem.

Optimization of estradiol supplementation during the luteal phase improves the pregnancy rate in women undergoing in vitro fertilization-embryo transfer cycles | Fertil Steril. 2005 May;83(5):1372-6 | Autorzy: Łukaszuk K, Liss J, Łukaszuk M, Maj B.