Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

DHEA u kobiet z hypoadrogenizmem – dyskusja pozostaje otwarta

2015-08-25

List do redakcji Nature Reviews Endocrinology w odpowiedzi na artykuł Genetics of androgen metabolism in women with infertility and hypoandrogenism, Shohat-Tal, A., Sen, A., Barad, D.H., Kushnir, V. & Gleicher.. Autorzy listu polemizują z tezami dotyczącymi m. in. oznaczania androgenów i długości okresu suplementacji DHEA.

DHEA in women with hypoandrogenism-debate remains open. | Nature Reviews Endocrinology, 07/2015; DOI: 10.1038/nrendo.2015.107 | Autorzy: Michał Kunicki, Krzysztof Łukaszuk, Joanna Liss