Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Prawdopodobieństwo żywych urodzeń u kobiet z ekstremalnie niskim poziomem AMH .

2015-09-18

Celem badania była analiza odsetka ciąż klinicznych oraz żywych urodzeń u kobiet z radykalnie niskim (pon. 0,4 ng/mL) poziomem hormonu AMH. Autorzy badali również, czy uzyskiwane w wyniku terapii efekty różnią się w przypadku pacjentek ze stwierdzoną endometriozą i zdrowych. Udowodniono, że uzyskanie ciąży i narodziny dziecka jest możliwe u kobiet z ekstremalnie niską rezerwą jajnikową. W przypadku kobiet uczestniczących w badaniu endometrioza nie wpływała na szanse powodzenia leczenia. Więcej w artykule:

Probability of live birth in women with extremely low anti-Müllerian hormone concentrations | Reprod Biomed Online. 2014 Jan;28(1):64-9. doi: 10.1016/j.rbmo.2013.09.017 | Autorzy: Łukaszuk K, Kunicki M, Liss J, Bednarowska A, Jakiel G.