Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Rutynowe zastosowanie sekwencjonowania następnej genracji w diagnostyce preimplantacyjnej blastomerów uzyskanych z 3-dniowych zarodków w świeżym cyklu IVF.

2015-08-30

Najnowsze wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie Fertility and Sterility, przynoszą informacje istotne z perspektywy skuteczności zaawansowanej terapii niepłodności. Według doniesień wykonanie diagnostyki preimplantacyjnej metodą NGS w ramach programu zapłodnienia pozaustrojowego może nawet dwukrotnie zwiększać szansę na uzyskanie ciąży. Projekt przeprowadził zespół naukowców z ośrodków leczenia niepłodności w Polsce i Wielkiej Brytanii. 

Routine use of next-generation sequencing for preimplantation genetic diagnosis of blastomeres obtained from embryos on day 3 in fresh in vitro fertilization cycles. | Fertil Steril. 2015 Apr;103(4):1031-6. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.12.123 | Autorzy: Krzysztof Łukaszuk, Sebastian Pukszta, Dagan Wells, Celina Cybulska, Joanna Liss, Łukasz Płóciennik, Waldemar Kuczyński, Judyta Zabielska