Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

AMH – porównanie nowych i wcześniej stosowanych testów

2015-08-20

W obliczu pojawienia się nowych zautomatyzowanych testów określających poziom hormonu AMH, niezbędne jest określenie zgodności kalibracji i uzyskiwanych wartości. Wyniki analizy porównawczej Elecsys AMH (Roche; Elecsys) i Access AMH (Beckman Coulter; Access) z dotychczas stosowanymi testami AMH II generacji: AMH Gen II ELISA (test immunoenzymatyczny II generacji; Beckman Coulter) i AMH/MIS ELISA (Ansh Labs; MIS) dostępne są w artykule:

Two new automated, compared with two enzyme-linked immunosorbent, antimüllerian hormone assays | Fertility and Sterility 07/2015; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2015.06.024 | Autorzy: Scott M. Nelson, Ewa Pastuszek, Grzegorz Kłoss, Iwona Malinowska, Joanna Liss, Krzysztof Łukaszuk