Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Nowa metoda przeciwdziałania zespołowi hiperstymulacji.

2015-11-05

Zespół hiperstymulacji (OHSS), jako jedno z powikłań program zapłodnienia pozaustrojowego, stanowi istotny obszar zainteresowań praktyków leczenia niepłodności. W swojej pracy autorzy zastanawiają się nad możliwością ograniczania częstości występowania OHSS. Wyniki zaprezentowanych badań pozwalają wnioskować, że proponowany przez nich „internal coasting” jest postępowaniem bezpiecznym u pacjentek z podwyższonym ryzykiem hiperstymulacji. Tego rodzaju terapia wydaje się przy tym nie wpływać na odsetek zapłodnień, implantacji i ciąż.

New Method of Ovarian Hyperstimulation Syndrome Prevention | Fertility and Sterility (Impact Factor: 4.59). 09/2005; 84. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2005.07.231 | Autorzy: K. Łukaszuk, J. Liss, B. Maj, J. Orpel