Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku zespołu limfoproliferacyjnego sprzężonego z chromosomem X spowodowanego mutacją w genie SAP wraz z typowaniem HLA.

2015-09-01

Artykuł opisuje pierwszy w Polsce przypadek diagnostyki preimplantacyjnej zrealizowanej w celu uniknięcia choroby u potomstwa obciążonej genetycznie pary i ratowania chorego rodzeństwa. Badanie przeprowadzono w kierunku zespołu limfoproliferacyjnego sprzężonego z chromosomem X wraz z typowaniem HLA. Publikacja odnosi się zarówno do etapu postępowania z parą i realizacji badania genetycznego zarodków, jak i dalszej terapii z użyciem komórek macierzystych narodzonego dziecka. 

Preimplantation genetic diagnosis of human leukocyte antigen for X-linked immunoproliferative syndrome caused by SAP mutation. | Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Nov;182:252-3. doi: 10.1016/j.ejogrb.2014.09.034 | Autorzy: Krzysztof Łukaszuk, Krzysztof Kalwak, Sebastian Pukszta, Joanna Liss, Grzegorz Jakiel, Izabela Wocławek-Potocka, Antonio Galvao, Tomasz Waśniewski