Wydarzenia

Walne Zebranie Członków PTMR-u (obecnie PTMRiE) 7 listopada 2015 r.

2015-11-10

Szanowni Państwo!

7 listopada 2015 r. w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków PTMR-u (obecnie PTMRiE). W imieniu Zarządu Towarzystwa dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i bardzo aktywny udział w zebraniu, podczas którego zapadło wiele ważnych dla naszego Towarzystwa decyzji!

Podjęte zostały uchwały dotyczące:

  • zmiany nazwy Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii;
  • zmiany wysokości i zasad opłacania składek członkowskich zwykłych i korporacyjnych (wchodzące w życie od 2016 r.);
  • zmiany siedziby Towarzystwa z Białegostoku na Warszawę;
  • zmiany zasad reprezentowania Członków podczas Walnych Zebrań;
  • zmiany zasad informowania Członków o kolejnych Walnych Zebraniach;
  • możliwości elektronicznego udziału w Walnym Zebraniu Członków i głosowania.

Przyjęte uchwały,  protokół oraz propozycja nowego Statutu Towarzystwa zostaną do końca tygodnia przekazane do Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku (siedziba Sądu wynikająca z miejsca rejestracji PTMR-u) z wnioskiem o zmianę danych Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym.  O dalszych działaniach będziemy Państwa informować natychmiast po otrzymaniu postanowienia o dokonaniu wpisu do KRS-u.