Wydarzenia

Trwają prace nad przygotowaniem rekomendacji PTMR-u (obecnie PTMRiE)

2015-08-24

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem rekomendacji, których ostateczna wersja zostanie opublikowana na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (obecnie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii).

Szanowni Państwo!
Konsultacje dokumentów:

  • Rekomendacje dotyczące standardów oceny komórek i zarodków, stosowanych w laboratoriach wspomaganego rozrodu.
  • Rekomendacje dotyczące standardów jakości procedur realizowanych w laboratoriach IVF i ich monitorowanie.

zostały zakończone.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem rekomendacji w ich ostatecznym brzmieniu. Po przeanalizowaniu uwag i opinii przesłanych przez przedstawicieli ośrodków leczenia niepłodności oraz po uwzględnieniu rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących ustawy o leczeniu niepłodności, rekomendacje zostaną opublikowane na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (obecnie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii).