Wydarzenia

Sympozjum „Osiągnięcia i wyzwania medycyny rozrodu”, Katowice 6 - 7 listopada 2015 r.

2015-12-10

Ponad 280. lekarzy ginekologów, endokrynologów, embriologów i biologów rozrodu z Polski i zagranicy wzięło udział w III Sympozjum Szkoleniowym Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej. Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się 6 - 7 listopada 2015 r. w Katowicach, były „Osiągnięcia i wyzwania ośrodków medycyny rozrodu”.

Sympozjum zostało podzielone na pięć sesji naukowych, podczas których mówiono o takich zagadnieniach, jak: stymulacja i indukcja jajeczkowania, leczenie chirurgiczne – leczenie zachowawcze, niewydolność lutealna czy doświadczenia polskich klinik leczenia niepłodności. W programie pojawiła się również sesja dotycząca aspektów psychologicznych oraz prawnych uwarunkowań leczenia niepłodności. Osoby zainteresowane poznaniem europejskich praktyk związanych z medycyną rozrodu miały natomiast możliwość uczestniczenia w sesji Baltic Fertility Network - Young Investigator Forum prowadzonej wspólnie przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Uczestnicy mieli możliwość udziału w sesji PTMRiE pt. Preimplantation Genetic Diagnosis: State of Art, Future Developments and Possible Pitfalls, którą poprowadzili Członkowie Zarządu PTMRiE, prof. Krzysztof Łukaszuk oraz dr hab. Krzysztof Papis.

Podczas sesji PTMRiE zaprezentowano następujące wykłady:

  • Current achievements and trends in PGD/PGS | M. Montag;
  • Innovations for next generations – progress in preimplantation genetic diagnosis | K. Łukaszuk;
  • Long term effects of embryo biopsy in mice: implications for human PGD | G. Ptak.

Ekspertem sesji był prof. Marcus Montag [Niemcy].

Uczestnicy tegorocznej edycji, oprócz wykładów, mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych. Wymiana opinii dotyczyła zasad postępowania z niepłodną parą w gabinecie ginekologicznym, standardów jakości w laboratoriach IVF i sposobów ich monitorowania oraz leczenia niepłodności kobiet. Jednak najważniejszym tematem dyskusji, także tych kuluarowych, była przyszłość medycyny rozrodu w kontekście nowej ustawy o zapłodnieniu in vitro, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2015.

Merytoryczny patronat nad III Sympozjum Szkoleniowym Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej objęło, między innymi, Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii.