Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Wartość predykcyjna obecności HPV DNA w węzłach chłonnych u pacjentek z nowotworem złośliwym szyjki macicy poddawanych leczeniu operacyjnemu –badania prospektywne.

2015-09-18

Typy HPV wysokiego ryzyka onkologicznego stanowią istotny czynnik w etiologii raka szyjki macicy. Jednocześnie w przypadku przerzutów nowotworu do węzłów chłonnych rokowania pacjentek na przeżycie w okresie 5 lat spadają o ok. 25-60%. Obecność wirusa HPV w węzłach chłonnych, przy negatywnym wyniku histopatologicznym, jak dowodzą autorzy artykułu, może stanowić istotny czynnik predykcyjny i jako taki powinna być brana pod uwagę przy planowaniu terapii.

Predictive value of HPV DNA in lymph nodes in surgically treated cervical carcinoma patients--a prospective study | Gynecol Oncol. 2007 Mar;104(3):721-6 | Autorzy: Lukaszuk K, Liss J, Gulczynski J, Nowaczyk M, Nakonieczny M, Piatkowski M, Sliwinski W, Baay M, Wozniak I, Maj B, Lukaszuk M.