Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Pierwsza ciąża po separacji nasienia metodą Annexin V TESA – somatyczny i psychologiczny status 4-letniego dziecka urodzonego w wyniku zastosowania procedury

2015-08-15

Zdrowie dzieci poczętych dzięki metodom wspomaganego rozrodu to temat poruszany często w kontekście rozwoju tego obszaru medycyny. Artykuł stanowi studium przypadku. Autorzy opisują opisuje status zdrowotny dziecka poczętego w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego z procedurą ICSI, poprzedzonego biopsją jądra (TESA). U partnera pacjentki stwierdzono wysoki poziom fragmentacji DNA plemników, w związku z czym zastosowano dodatkową procedurę MACS (magnetic activated cel sorting) z annexin V. 

First Pregnancy, Somatic and Psychological Status of a 4-Year-Old Child Born following Annexin V TESA Sperm Separation | American Journal of Perinatology Reports 04/2015; DOI: 10.1055/s-0035-1548726 | Autorzy: Krzysztof Łukaszuk, Monika Wcisło, Joanna Liss, Anna Stachowicz, Grzegorz Jakiel, Mariusz Łukaszuk