Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Ciąża heterotopowa – opis przypadku

2015-08-20

Artykuł poświęcony jest opisowi przypadku ciąży heterotopowej (współistnienie ciąży wewnątrzmacicznej i pozamacicznej) u pacjentki, która została poddana zabiegowi zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI. Takie przypadki są bardzo rzadkie i stanowią zaledwie 1% wszystkich ciąż uzyskanych w wyniku IVF.

W 39 dniu po udanym zabiegu, pacjentka zgłosiła się do szpitala z powodu bólu brzucha. Podczas badania USG stwierdzono 8-tygodniową ciążę wewnątrzmaciczną oraz powiększone wielotorbielowate jajniki. Kiedy po 3 dniach obserwacji, stan pacjentki pogorszył się, zdecydowano o przeprowadzeniu zabiegu laparoskopowego, podczas którego potwierdzono ciążę pozamaciczną i usunięto zarodek z jajowodu. Badanie USG w 6 dniu po operacji potwierdziło jedną wewnątrzmaciczną ciążę. Więcej informacji w:

Heterotopic pregnancy after in vitro fertilization | Przegląd lekarski 02/2006; 63(4):239-41. | Autorzy: Krzysztof Łukaszuk, Mirosław Nakonieczny, Dariusz Wójcik, Joanna Liss, Krzysztof Preis, Janusz Emerich