Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

AMH jako istotny czynnik rokowniczy żywych urodzeń u pacjentek leczonych z zastosowaniem metod wspomaganego rozrodu.

2015-09-18

Możliwość prognozowania szans na uzyskanie ciąży i urodzenie dziecka ma dla niepłodnych parpodejmujących decyzję o terapii kluczowe znaczenie. Autorzy niniejszego artykułu przeanalizowali wartość rokowniczą parametrów takich jak poziom hormonu AMH, hormonu folikulotropowego (FSH), inhibiny B oraz liczby pęcherzyków antralych (AFC) przy przewidywaniu efektów leczenia. Wg doniesień poziom AMH w większym stopniu niż pozostałe parametry koreluje z uzyskiwanym wynikiem i stanowi wartościowy czynnik prognostyczny w przypadku niepłodnych par.

Anti-Müllerian hormone (AMH) is a strong predictor of live birth in women undergoing assisted reproductive technology | Reproductive biology. 09/2014; 14(3). DOI: 10.1016/j.repbio.2014.03.004 | Autorzy: Lukaszuk K, Liss J, Kunicki M, Jakiel G, Wasniewski T, Woclawek-Potocka I, Pastuszek E.