Wydarzenia

Warsztat Specjalistyczny | Katowice

2015-07-28

8 maja 2015 roku w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie z serii Warsztatów Specjalistycznych Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, które zostało zrealizowane przy wsparciu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (obecnie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii).

Wydarzenie miało charakter panelowy. Pierwszy z nich pt. Suplementacja II fazy w leczeniu niepłodności skierowany został do lekarzy ginekologów i endokrynologów, natomiast drugi pt. Współpraca z parą doświadczoną problemem niepłodności, którego Program opracował Członek Zarządu PTMR (obecnie PTMRiE) prof. Krzysztof Łukaszuk,  zadedykowano personelowi pielęgniarskiemu.

W ramach Panelu dla lekarzy, Prezes Towarzystwa dr Katarzyna Kozioł, przybliżyła uczestnikom zagadnienia dot. przyczyn i konsekwencji niewydolności lutealnej w cyklach ART (analogi GnRH, sterydy, punkcja). Natomiast Wiceprezes PTMR (obecnie PTMRiE), prof. Waldemar Kuczyński, przeprowadził prezentacje pt. Rozpoznanie kliniczne niewydolności fazy lutealnej – stężenia PGS, E/PGS ratio, endometrium, czynność skurczowa oraz Możliwości indywidualizacji postępowania w zapobieganiu niewydolności lutealnej.

Oprócz udziału w sesjach warsztatowych, uczestnicy obu paneli otrzymali również możliwość zapoznania się z informacjami dot. sieci relacji i skutecznej komunikacji w sytuacji diagnozowania oraz leczenia niepłodności, przybliżonymi w ramach modułu psychologicznego.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu.