Wydarzenia

Walne Zebranie Członków PTMRiE 2018

2018-01-29

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)

zaprasza swoich Członków na  Walne Zebranie, które odbędzie się

13 września 2018 roku o godz. 17-tej

stadion PGE Narodowy, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

zebranie odbędzie się podczas Dorocznego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii 2018.  Niepłodność – nowe wyzwania

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTMRiE.
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i członków komisji skrutacyjnej.
  3. Przypomnienie o sposobie głosowania i sprawdzenie quorum. W przypadku braku quorum następuje zamknięcie i ponowne otwarcie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie tj. po 15 minutach. Wówczas jego ważność nie jest determinowana ilością obecnych na nim Członków.
  4. Przedstawienie planowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad.
  5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności PTMRiE za ostatni rok, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
  6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności Zarządu.
  7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności za okres od ostatniego sprawozdania i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
  9. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego Zebrania Członków PTMRiE.
  10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PTMRiE.

Z uwagi na podjęcie w roku 2015 uchwały wykluczającej reprezentowanie Członka Towarzystwa na Walnym Zebraniu Członków PTMRiE przez pełnomocnika, prosimy o liczną frekwencję.

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich przed udziałem w zebraniu.

Zebranie odbędzie się w trakcie Dorocznego Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii 2018.  Niepłodność – nowe wyzwania. Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz do aktywnego udziału w sympozjum. Program sympozjum znajduje się na stronie internetowej PTMRiE. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że udział w Zebraniu Członków PTMRiE jest bezpłatny i nie wymaga wniesienia opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w Sympozjum.