Wydarzenia

Walne Zebranie Członków PTMRiE 2017

2017-07-20

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) zaprasza swoich Członków

na Walne Zebranie PTMRiE (połączone z wyborem nowych władz Towarzystwa),

które  odbędzie się 30 września 2017 roku o godzinie 8.30

podczas dorocznego Sympozjum Naukowo - Szkoleniowego Medycyny Rozrodu

w hotelu Sound Garden przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że w ramach tego samego wydarzenia naukowego 29 września w gdzinach 9:00 - 11.30 odbędzie sie drugi egzamin wiedzy teoretycznej w procesie uzyskania certyfikatu embriologa klinicznego PTMRiE,

 

Uprzejmie informujemy, że udział w zebraniu Członków PTMRiE nie wymaga wniesienia opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w sympozjum.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTMRiE.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i członków komisji skrutacyjnej.
 3. Przypomnienie o sposobie głosowania i sprawdzenie quorum.

W przypadku braku quorum następuje zamknięcie i ponowne otwarcie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie tj. po 15 minutach. Wówczas jego ważność nie jest determinowana ilością obecnych na nim Członków.

 1. Przedstawienie planowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami porządku obrad.
 2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności PTMRiE za ostatni rok oraz całą kadencję, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.
 3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności Zarządu.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności za okres od ostatniego sprawozdania i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Wybory nowego Zarządu PTMRiE. Zgłoszenie kandydatur na prezesa i członków nowego Zarządu PTMRiE. Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania na prezesa i członków nowego Zarządu PTMRiE.
 7. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego Zebrania Członków PTMRiE.
 8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PTMRiE.

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich przed udziałem w zebraniu.

Z uwagi na wybór nowych władz PTMRiE oraz podjęcie w roku 2015 uchwały wykluczającej reprezentowanie Członka Towarzystwa na Walnym Zebraniu Członków PTMRiE przez pełnomocników, prosimy o liczną frekwencję.