Wydarzenia

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii ma już 11 lat!

2020-10-01

Mamy już 11 lat, ale wciąż z radością wracamy do filmu, który powstał z okazji naszego 10-lecia!


Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii powstało 30 maja 2008 roku w Warszawie, z inicjatywy osób zajmujących się diagnostyką i leczeniem niepłodności oraz medycyną rozrodu, autorytetów akademickich oraz doświadczonych praktyków z prywatnych ośrodków. Na zebraniu założycielskim pojawili się przedstawiciele wszystkich polskich ośrodków, by wspólnie podjąć decyzję o powołaniu Towarzystwa, którego cele związane byłyby ze wspieraniem rozwoju medycyny rozrodu w Polsce.

Do 2008 roku, praktycznie nie było towarzystwa naukowego, które zrzeszałoby specjalistów różnych grup zawodowych tworzących zespoły ośrodków medycyny rozrodu. Jednocześnie rozwijająca się medycyna rozrodu, rosnąca liczba niepłodnych pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia, nowe technologie, powstające nowe ośrodki, wymagały powołania organizacji, która byłaby źródłem referencji i rekomendacji oraz autorytetem w polskiej medycynie rozrodu a także reprezentowała środowisko medyczne i naukowe w pracach legislacyjnych.

 

 

Przez 10 ostatnich lat czynnie współpracowaliśmy z organami administracji państwowej, instytucjami oraz towarzystwami naukowymi, a także stowarzyszeniami wyższej użyteczności działającymi na rzecz ochrony zdrowia reprodukcyjnego. Niejednokrotnie publikowaliśmy stanowiska adresowane do decydentów legislacyjnych oraz stawaliśmy w obronie medycyny opartej na faktach.

Członkowie PTMRiE czynnie uczestniczyli w pracach nad utworzeniem rządowego programu refundacyjnego: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w Polsce w latach 2013-2016”  oraz Ustawy o leczeniu niepłodności uchwalonej dnia 25 czerwca 2015 r.

Wiele działań Towarzystwa związanych jest z rozwojem naukowym i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych Członków, a w efekcie dbałością o wysokie standardy usług świadczonych przez polskie ośrodki zajmujące się medycyną rozrodu.

To PTMRiE wprowadziło system certyfikacji embriologów klinicznych i organizuje corocznie egzaminy potwierdzające wysoki poziom ich wiedzy merytorycznej . W 2015 roku opublikowało pierwsze polskie rekomendacja dla laboratoriów wspomaganego rozrodu: „Standardy oceny komórek jajowych i zarodków - rekomendacje PTMRiE dla laboratoriów wspomaganego rozrodu”.

W 2018 roku PTMRiE w porozumieniu z organizacją Fertiprotect udostępniło ważny dokument referencyjny dotyczący zachowania płodności u chorych leczonych onkologicznie „Zachować płodność. Wskazania i realizacja metod mających na celu zachowanie płodności u pacjentów z chorobami onkologicznymi i nie tylko.” Towarzystwo corocznie organizuje sympozjum naukowo – szkoleniowe, goszcząc autorytety światowe  i krajowe z dziedzin: ginekologii, endokrynologii, genetyki, andrologii, urologii, embriologii, psychologii tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i wiedzy.