Wydarzenia

Komunikat w sprawie rekomendacji PTMR-u (obecnie PTMRiE)!

2015-08-03

W dniu 31 lipca 2015 r. do ośrodków leczenia niepłodności (na ogólne adresy e-mail) przesłane zostały do konsultacji nowo przygotowane projekty rekomendacji PTMR-u.

1.    Rekomendacje dotyczące standardów oceny komórek i zarodków, stosowanych w laboratoriach wspomaganego rozrodu.
2.    Rekomendacje dotyczące standardów jakości procedur realizowanych w laboratoriach IVF i ich monitorowanie.


Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi informacjami! Na Państwa opinie i uwagi dotyczące wymienionych rekomendacji czekamy pod adresem: rozrodczosc@rozrodczosc.pl do 15 sierpnia 2015 roku.