Artykuły naukowe członków PTMRiE / publikacje ze świata

Preimplantation genetic diagnosis in prevention of genetic diseases diagnostic of spinal muscular atrophy (SMA)

2015-09-18

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA, eng. spinal muscular atrophy), jest drugą po mukowiscydozie, śmiertelną, dziedziczoną autosomalnie recesywnie, chorobą jednogenową występującą u rasy kaukaskiej. Artykuł opisuje zastosowanie celowanej diagnostyki preimplantacyjnej u par z obciążeniem w tym kierunku. Badania genetyczne zarodków przeprowadzono w celu identyfikacji mutacji powodujących SMA oraz uzyskania zdrowej ciąży - po raz pierwszy w Polsce.

Preimplantation genetic diagnosis in prevention of genetic diseases --diagnostic of spinal muscular atrophy (SMA) | Ginekol Pol. 2010 Dec;81(12):918-21 | Autorzy: Joanna Liss, Anna Bruszczyńska, Krzysztof Łukaszuk