ala Członkostwo

Członkostwo

Do członkostwa w PTMRiE (dawniej PTMR) zapraszamy zarówno lekarzy wszystkich specjalizacji związanych z medycyną rozrodu, jak i embriologów, kriobiologów, biologów, biotechnologów i diagnostów laboratoryjnych, położne oraz pielęgniarki i psychologów. Mamy nadzieję, że każdy kto zawodowo zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności, znajdzie w PTMRiE wiedzę, wsparcie, możliwość rozwoju zawodowego i naukowego oraz możliwość działania na rzecz wspólnego środowiska.

Członkostwo korporacyjne

Od 1 stycznia 2016 r. do członkostwa w PTMRiE zapraszamy polskie ośrodki wspomaganego rozrodu, w których przestrzegane są rekomendacje oraz zalecenia PTMRiE dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności, a także postępowania z niepłodną parą.

Wraz z DEKLARACJĄ CZŁONKA KORPORACYJNEGO prosimy o przesłanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania ośrodka (np. KRS). Pierwszą składkę członkowską opłacamy po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia w poczet członków, przesłanego na Państwa adres e-mail.  Informacje dotyczące wysokości składki obowiązującej członka korporacyjnego i sposobu dokonywania płatności znajdują się  TUTAJ