Aktualności

Wytyczne do stworzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa epidemicznego w Ośrodkach Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Bankach Komórek Rozrodczych i Zarodków w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

2020-07-03

Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu aktualnego stanowiska PTMRiE, SPiN PTGiP oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie EGiR w kwestii leczenia niepłodności w okresie zagrożenia zakażeniem koranawirusem SARS-CoV-2, w załączeniu przekazujemy Państwu wytyczne do stworzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa epidemicznego w Państwa ośrodkach w czasie epidemii koronawirusa SARS-C0V-2.