Aktualności

W imieniu Zarządu i Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) wyrażamy głęboki sprzeciw wobec polityki Rosji, która narusza prawo międzynarodowe oraz burzy ład i pokój w Europie.

2023-02-08


Od samego początku my - pracownicy służby zdrowia skupieni wokół PTMRiE - proaktywnie angażowaliśmy się i pomagaliśmy tam, gdzie mogliśmy. W naszych klinikach członkowskich uruchomiliśmy rozbudowane pakiety opieki medycznej dla osób z Ukrainy, a także organizowaliśmy zbiórki z artykułami medycznymi i artykułami pierwszej potrzeby. Na naszym corocznym zjeździe zrezygnowaliśmy z pakietów powitalnych i przeznaczyliśmy te środki na pomoc dla Ukrainy dla Polska Akcja Humanitarna (PAH). Dziękujemy za dyplom!