Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA STRESZCZEŃ DONIESIEŃ NAUKOWYCH

2019-07-23

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń doniesień naukowych, które będą prezentowane w formie plakatów podczas Dorocznego Sympozjum Naukowego PTMRiE 2019: Przedwczesna Niewydolność Jajników – wyzwania i możliwości.

Uwaga! Termin nadsyłania streszczeń plakatów został przedłużony do 13.09.2019 r. Streszczenia należy przysyłać e-mailem na adres: streszczenia@ptmrie.org.pl 

Informacja o akceptacji do sesji plakatowej zostanie przekazana autorowi na adres e-mail, z którego zostanie przysłane streszczenie, do dnia  16-09-2019r.

Streszczenie musi zawierać:

  • tytuł pracy
  • informacje o autorze/autorach (tytuł naukowy, imię, nazwisko, afiliacja, e-mail)
  • cel pracy
  • krótkie wprowadzenie do tematu pracy
  • metody badań
  • wyniki badań
  • wnioski z badań

Streszczenie nie może być dłuższe niż 2500 znaków wraz ze spacjami i powinno zawierać tylko tekst bez tabel i rysunków. Dane liczbowe mogą być umieszczone w tekście streszczenia. Po zaakceptowaniu streszczenia treść przeznaczona do prezentacji w formie plakatu nie może być zmieniona.

Wymagania formalne dotyczące zaakceptowanych na podstawie streszczeń plakatów do prezentacji:

  • Plakat powinien mieć format A1 (59,4 cm x 84,1 cm) – pionowo bądź poziomo
  • W lewym górnym rogu powinien mieć logo PTMRiE i nazwę konferencji
  • Dla tytułu sugeruje się czcionkę bezszyfrową o wielkości od 90 do 140 pkt., dla nagłówków: od 36 do 84, dla tekstu: od 18 do 26.

Po zaakceptowaniu Autor oraz Współautorzy będą proszeni o podpisanie oświadczenia autorów i zgody na publikację podczas sympozjum oraz na stronie PTMRiE w dziale: http://www.ptmrie.org.pl/konferencje-warsztaty-edukacja-on-line/edukacja-on-line/ i w dziale http://www.ptmrie.org.pl/sekcje-ptmrie/sekcja-lekarzy/artykuly-naukowe-czlonkow-ptmrie-publikacje-ze-swiata/oraz ewentualnie w wybranym piśmie naukowym.