Aktualności

Standardy oceny komórek jajowych i zarodków - rekomendacje PTMRiE dla laboratoriów wspomaganego rozrodu

2016-01-14

Zespół specjalistów PTMRiE zakończył prace nad dokumentem: „Standardy oceny komórek jajowych i zarodków - rekomendacje PTMRiE dla laboratoriów wspomaganego rozrodu". Rekomendacje są dostępne dla Członków PTMRiE. Opierają się na międzynarodowych zaleceniach embriologicznych. Adresatami rekomendacji są przede wszystkim embriolodzy kliniczni pracujący w laboratoriach wspomaganego rozrodu. Dzięki rekomendacjom będą posługiwać się spójnym językiem, co ułatwi komunikację między ośrodkami i umożliwi unifikację standardów laboratoryjnych, a przez to lepszą opiekę embriologiczną nad niepłodną parą. Dokument został rozesłany do członków PTMRiE, których aktualne dane kontaktowe PTMRiE posiada w swojej bazie danych. W przypadku nieotrzymania dokumentu prosimy o mailowe poinformowanie sekretariatu PTMRiE o tym fakcie, zaktualizowanie swoich danych (Członkowska aktualizacja danych) i opłacenie bieżącej składki członkowskiej; wówczas rekomendacje zostaną do Państwa wysłane.