Aktualności

Raport EIM za rok 2021

2024-04-22

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) oraz Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGP) mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnym raporcie European IVF Monitoring -   EIM 2021.

Formularz zawiera pytania dotyczące wykonywanych w Państwa Ośrodku procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz inseminacji.

Szablon formularz został wysłany na ogólne adresy mailowe ośrodków leczenia niepłodności. Jeśli jakiś ośrodek nie otrzymał ankiety, prosimy o kontakt z sekretariatem PTMRiE -  

Ostateczny termin na wysłanie uzupełnionych raportów to 6 maja 2024r.

Wszystkie osoby osoby odpowiedzialne za raportowanie danych serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line  z Panią Anną Janicką, które odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2024r. o godz. 13:45. Link do szkolenia poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNmZTVlNzUtZTQwMC00NDBmLWIzNDYtNWI5NmNmNmY5OTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea23e20-4d8d-47d7-ad9a-e38b157e4077%22%2c%22Oid%22%3a%225694aaec-2195-4bd6-afcd-64c14042a00b%22%7d