Aktualności

Liczba dzieci urodzonych dzięki refundacji leczenia w ramach programu MZ

2018-09-13

Aktualizacja danych z dnia 11 września 2018 roku:

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia, do 11 września 2018 r.  w wyniku „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w Polsce w latach 2013-2016” to urodziło sie już:

21 666 dzieci

Liczbę urodzeń będziemy aktualizować, w miarę otrzymywania kolejnych danych z Ministerstwa Zdrowia. Nadal w ośrodkach leczenia niepłodności przeprowadzane są kriotransfery zarodków powstałych podczas programu, tak więc liczba urodzonych dzieci będzie rosła.


Aktualizacja danych z dnia 20 marca 2018 roku:

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia, do 13 marca 2018 r. liczba dzieci, urodzonych w wyniku „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w Polsce w latach 2013-2016” to:

8 493

Liczbę urodzeń będziemy aktualizować, w miarę otrzymywania kolejnych danych z Ministerstwa Zdrowia. Nadal w ośrodkach leczenia niepłodności przeprowadzane są kriotransfery zarodków powstałych podczas programu, tak więc liczba urodzonych dzieci będzie rosła.Informacja z dnia 28 lipca 2017 roku:

Do 28 lipca 2017 roku dzięki refundowanym zabiegom zapłodnienia pozaustrojowego w ramach programu: „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w Polsce w latach 2013-2016” urodziło się:

7 947 dzieci.

Gratulujemy szczęśliwym rodzicom! Gratulujemy ośrodkom wspomaganej prokreacji, w których poczęły się te wyczekiwane dzieci. Gratulujemy ówczesnemu Ministerstwu Zdrowia wdrożenia w 2013 roku tak potrzebnego i  nowoczesnego programu zdrowotnego, który przyczynił się do wzrostu demograficznego w Polsce i urodzenia tak wielu dzieci.