Konferencje / Warsztaty

Warsztat Specjalistyczny | Warszawa

2015-07-30

22 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Warsztatów Specjalistycznych Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, które zostało zrealizowane przy wsparciu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (obecnie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii).

W ramach wydarzenia przeprowadzono trzy Panele:

 • PANEL I | Metody indukcji i stymulacji jajeczkowania | skierowany do lekarzy ginekologów i endokrynologów
 • PANEL II | Współpraca z parą doświadczoną problemem niepłodności | skierowany do personelu pielęgniarskiego
 • PANEL III | Laboratorium IVF w Polsce i na świecie – osiągnięcia, nowości oraz wyzwania | skierowany do embriologów i zarządzających laboratoriami IVF

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu opracowało Program trzeciego ze wspomnianych modułów, w ramach którego zrealizowano poniższe wykłady i towarzyszące im dyskusje:

 • Witryfikacja zarodków i oocytów – gdzie aktualnie jesteśmy | dr hab. Krzysztof Papis
 • Optymalne metody witryfikacji oocytów i zarodków w interpretacji ośrodka IVI Madrid, Hiszpania | dr Fernando Bronet
 • PGD/PGS – doświadczenia światowe | dr Tina Buchholz
 • PGD/PGS – doświadczenia polskie | prof. Krzysztof Łukaszuk
 • Znakowanie materiału biologicznego – gotowe narzędzia i produkty:
  • Monitoring, recording and management of biological samples in the IVF Laboratory | Emily Seiler
  • Znaczenie dokumentacji elektronicznej w bezpieczeństwie procedur embriologicznych ośrodka IVF | dr Robert Czech

PTMR (obecnie PTMRiE), a w szczególności Członek Zarządu dr hab. Krzysztof Papis zorganizował i sprawował nadzór merytoryczny nad praktycznymi warsztatami z witryfikacji metodą Kitazato Cryotop.

Ponadto, tak jak w poprzednich edycjach Warsztatów Specjalistycznych OSnPC, nadzór nad opracowaniem Programu i przeprowadzeniem Panelu skierowanego do personelu pielęgniarskiego  sprawował  Członek Zarządu Towarzystwa prof. Krzysztof Łukaszuk.

Bogaty Program merytoryczny Wydarzenia dodatkowo wzbogacony został o moduł psychologiczny poświęcony sieci relacji i skutecznej komunikacji w sytuacji diagnozowania i leczenia niepłodności.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w wydarzeniu.