Konferencje / Warsztaty

Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii

2016-07-29

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 7-8 października w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbędzie się:

Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka.

Na dwudniowe wydarzenie składają się:

 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii pt. ART w Polsce- osiągnięcia, wyzwania, perspektywy.
 • Warsztat Specjalistyczny Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka pt. „Endometrioza, adenomioza i mięśniaki macicy u kobiet w wieku rozrodczym”

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

07.10.2016, PIĄTEK

godzina 11:30 - egazmin teoretyczny dla pracowników ośrodków wspomaganej prokreacji, starających się o nadanie tytułu Embriologa Klinicznego PTMRiE

godzina 19:00 -  Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)

 

07.10.2016, PIĄTEK, 10.00-14.10

WARSZTAT SPECJALISTYCZNY „ENDOMETRIOZA, ADENOMIOZA I MIĘŚNIAKI MACICY U KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM”

 • Adenomioza i płodność
 • Jak przygotować kobietę z endometriozą do procedury zapłodnienia pozaustrojowego?
 • Kiedy leczyć operacyjnie endometriozę u kobiet z niepłodnością? Skuteczne leczenie endometriozy rektowaginalnej Adenomioza i endometrioza
 • Wpływ mięśniaków na płodność
 • Możliwości zachowawczego leczenia mięśniaków u kobiet w wieku rozrodczym
 • Techniki operacyjne mięśniaków macicy prof. Sławomir Wołczyński
 • Mięśniaki macicy

KONFERENCJA PTMRIE „ART. W POLSCE- OSIĄGNIĘCIA, WYZWANIA, PERSPEKTYWY”

 

07.10.2016, PIĄTEK, 14.00- 19.00

 

SESJA: OSIĄGNIĘCIA WSPOMAGANEGO ROZRODU W POLSCE

Podsumowanie wyników programu ministerialnego i raportów EIM                  

 • ART. W Polsce i w Europie – raport EIM 2013
 • Podsumowanie 3 lat programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia                                                    
 • Rodzaj protokołu stymulacji a wyniki IVF/ICSI
 • Skuteczność leczenia u pacjentek z różną odpowiedzią jajnikową (hyper responders, poor responders normal responders)
 • Skuteczność leczenia zależnie od wskazań i czynnika niepłodności
 • Wyniki MZ w świetle ograniczenia liczby zapładnianych komórekjajowych
 • Skuteczność w cyklach świeżych i kriokonserwowanych, strategia freeze all

 

                                         08.10.2016, SOBOTA, godz. 09.00-15.40                               

SESJA: ONCOFERTILITY                                                 

 • Oncofertility w Niemczech - rekomendacje dla Polski
 • Oncofertility w Belgii - rekomendacje dla Polski
 • Oncofertility w Polsce - projekt rekomendacji dla Polski i współpracy między ośrodkami
 • Kriokonserwacja komórek jajowych i tkanki jajnikowej – perspektywy i ograniczenia
 • Kriokonserwacja tkanki jajnikowej - teoria i praktyka (doświadczenia własne)

SESJA: TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY ROZRODU                                   

 • Quality in IVF laboratory / Jakość w laboratorium embriologicznym
 • Epigenetyczne bezpieczeństwo zapłodnienia pozaustrojowego. Podstawy teoretyczne projektu wieloośrodkowego badania klinicznego
 • Genetyczne aspekty męskiej niepłodności
 • Markery i metody oceny jakości komórek rozrodczych. Selekcja plemników                    
 • Markery i metody oceny jakości komórek rozrodczych.  AMH w diagnostyce potencjału komórek jajowych
 • Markery i metody oceny jakości komórek rozrodczych. Metaboliczne wykładniki kompetencji komórki jajowej
 • Nowoczesne metody oceny potencjału rozwojowego zarodków. TIME LAPSE Dr Robert Milewski
 • Nowoczesne metody oceny potencjału rozwojowego zarodków. Sekwencjonowanie następnej generacji
  w diagnostyce preimplantacyjnej
 • Nowe spojrzenie na rolę i znaczenie hCG w medycynie rozrodu

Szczegółowy program Sympozjum zostanie opublikowany wkrótce. Więcej informacji na temat rejestracji oraz opłat rejestracyjnych znajduje sie TUTAJ